Kutse andmine

Soovid astuda Eesti Kosmeetikute Liidu liikmeks?


Järgmine Kutseeksam toimub 14.09.2018

Kutseeksami hind töömaailma esindajale 220 eur

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist.