Kutse andmine

Järgmine Kutseeksam toimub 12.06.2019 Pärnu Kutsehariduskeskuses.

Kutseeksami hind töömaailma esindajale 220 eur

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist.