Kutse andmine

Järgmine Kutseeksam toimub 29.01.2019 Tartu Kutsehariduskeskuses.

Kutseeksami hind töömaailma esindajale 220 eur

Õpilase kutseeksamit rahastab kutseõppe asutus kuni 1 aasta peale kooli lõpetamist.