1.Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid

1.1 Kutse kosmeetik tase 5 taotlemise eeltingimused:

a) haridustase,
b) kutsealane koolitus - kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia,
c) praktiline töö ettevõttes - praktilise tegevuse kirjeldus vms.

1.2 Kutse kosmeetik tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d), keskharidust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

b) kutseõppe läbimist tõendava dokumendi koopia

1.3 Kutse kosmeetik tase 5 taastõendamise eeltingimused on:

a) tõestatav erialane tegevus ehk töötamine kosmeetikuna

b) osalemine täienduskoolitustel

1.4 Kutse kosmeetik tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid

a) taotlus,

b) kutsetunnistus,

c) täienduskoolituste tunnistused,

d) CV ja tööalast tegevust kinnitav dokument.